Ældres husleje stiger 1200 kroner

Huslejerne i Gribskov Kommunes handicap- og ældreboliger stiger voldsomt. Det sker på grund af stigende ejendomsskatter. Kommunale ejendomme er nemlig ikke omfattet af skattestoppet.

Den største stigning kommer på Ahornstien, Gilleleje. Her har
socialudvalget godkendt en huslejestigning på 20 procent,
skriver Frederiksborg Amts Avis.- Vi har dog sat
administrationen til endnu engang at tjekke, at tallene er
begrundede i reelle stigninger i ejendomsskatten, siger formand
for socialudvalget Svend Gottlieb og tilføjer:- Stigningerne er
ubehageligt voldsomme.I tørre tal betyder de nye huslejer, at
beboerne skal lægge 1174 kroner ekstra om måneden - huslejerne
stiger fra 5870 kroner til 7044. For de beboere, der har penge,
vil den fulde huslejestigning slå igennem, oplyser
socialudvalgets formand. Mens beboere på førtidspension og uden
særligt høje supplerende indtægter vil få dækket cirka 70
procent af stigningen, fordi deres boligydelse forhøjes.
Nettostigningen bliver dermed på cirka 300 kroner månedlig.De
høje huslejer træder i kraft fra 1. januar 2009.