Advokater ser på vandsag

En afklaring af hele ansvarsspørgsmålet omkring den store vandforurening i Køge sidste år ligger ikke lige om hjørnet. Det fremgik af aftenens generalforsamling i Vandværket Lyngen, der kan blive inddraget med et medansvar for forureningen, skriver DAGBLADET Køge.

Sagen om ansvarsfordeling og
forsikringsspørgsmålet kan trække ud, idet en del af dette vil
blive afgjort blandt andet mellem vandværkets advokat og
Køge-Egnens Renseanlægs advokat.

Vandværkets VVS-firma var i
2003 inde og lave en installation på rensenalægget, hvor det
burde have været undersøgt, om der var tilstrækkelig
tilbageløbssikring, fremgår det af én af Rambøll-rapporterne
sidste år.

Vandværket mener dog, at det har en god sag og ikke
kan gøres ansvarlig. Samtidig er et ministerielt udvalg i færd
med at kulegrave blandt andet ansvarsspørgsmålet i sådanne
sager.