100 job spares væk i Allerød

En af konsekvenserne af det budgetforlig, som 20 ud af 21 i Allerød Byråd netop har vedtaget, bliver afskedigelse af flere end 100 kommunale medarbejdere. Alle områder rammes ifølge Frederiksborg Amts Avis.

Det er ikke kun kommunens borgere, der bliver ramt af de besparelser, som et næsten fuldtalligt byråd netop har indgået forlig om. Besparelserne får også direkte konsekvenser for mange medarbejdere.
Byrådet regner således med, at der i 2011 som en konsekvens af besparelserne skal nedlægges flere end 100 stillinger i kommunen. De steder, det er muligt, skal afskedigelserne ske ved naturlig afgang, men ingen områder kan sige sig fri for fyringer.
- Vi har vedtaget rammebesparelser på 10 mio. i 2011 og fem mio. i 2012. De udmøntes på samtlige områder fordelt efter lønsum. Der, hvor man har de største lønudgifter, skal der spares mest. Det kommer til at betyde afskedigelser, og alle kan blive ramt, siger borgmester Erik Lund (K).