Stinkende asfaltfabrik truer byråd med retssag og erstatningskrav – nu reagerer borgmester

Asfaltfabrikken Pankas vil ikke længere acceptere, at kommunen opretholder såkaldt standsningspåbud som følge af ”diffus lugt”. Nu advarer de byrådet om konsekvenserne.

Asfaltfabrikken Pankas A/S, der ligger i Farremosen, har fået nok af Allerød Kommune.

Det står klart, efter byrådet kort før det sidste møde i 2021 modtog et 17 sider langt brev fra fabrikkens advokat, hvori de kræver et omdiskuteret standsningspåbud fra august 2021 fjernet.

Kommunen gav virksomheden påbuddet om at standse produktionen for at tvinge Pankas til at komme de lugtgener, som borgerne i området var plaget af, til livs. 

Det skete, efter firmaet overskred fristerne for, hvornår arbejdet kunne dokumenteres at være færdigt.

Fabrikken har dog siden udstedelsen af påbuddet fået dispensation til fortsat at producere asfalt. 

Det har de, da Pankas efter krav fra kommunen har gennemført flere lugtmålinger i området, ligesom man har indkapslet en stor del af fabrikken for at nedbringe stanken, der har været – og til tider stadig er – til stor gene for beboerne i området.

Men nu vil Pankas ikke mere.

Advarer om erstatningskrav

Allerede i slutningen af november stod det klart, at Allerød Kommune ønskede at forlænge dispensationen for standsningspåbuddet. 

Påbuddet, der ellers udløb i december måned, skulle ifølge kommunen forlænges med fem måneder yderligere. 

Begrundelsen var, at Pankas skulle gennemføre endnu en lugtmåling med et lugtpanel under de rette forhold.

quote Såfremt Allerød Kommune fastholder forbud henholdsvis påbud, vil Allerød Kommune, og ultimativt medlemmerne af Allerød kommunes Byråd pådrag sig erstatningsansvar

Brev fra Pankas' advokat til Allerød Kommune

Ifølge brevet fra advokaten står det dog klart, at Pankas ikke har i sinde at gennemføre flere undersøgelser af lugtgenerne ”på grund af Allerød Kommunes adfærd, og det manglende hjemmelsgrundlag”.

Samtidig advarer advokaten om, at Pankas vil kræve erstatning fra kommunen, hvis ikke påbuddet fjernes.

“Såfremt Allerød Kommune fastholder (…) påbud, vil Allerød Kommune, og ultimativt Allerød Kommunes Byråd pådrage sig erstatningsansvar overfor Pankas”, skriver advokaten i brevet, som TV 2 Lorry er i besiddelse af.

Ifølge advokaten vil der være tale om erstatning af ”særdeles betydelig størrelse”, hvis Pankas må lukke fabrikken.

Borgmester: Pankas' ansvar at dokumentere

På rådhuset i Allerød tager borgmester Karsten Längerich (V) dog brevet fra Pankas’ advokat med ophøjet ro.

- Det er legitimt, at parterne i en sag fremfører sine synspunkter, det er jeg sådan set ikke overrasket over. Men jeg undrer mig over, at Pankas baserer udmeldingen på teoretiske beregninger fremfor på et fagligt og faktisk utvivlsomt grundlag, siger borgmesteren til TV 2 Lorry og uddyber:

- Kommunen har truffet en myndighedsafgørelse om et påbud, som Pankas efter kommunens vurdering endnu ikke har dokumenteret.

Ved byrådsmødet i december besluttede byrådet at forlænge standsningspåbuddet og suspensionen af dette frem til 31. maj 2022, så Pankas har mulighed for at imødekomme påbuddet – selvom det af brevet fremgår, at de ikke vil lave flere undersøgelser.

- Det er Pankas’ ansvar at dokumentere, at de overholder kommunens påbud. Hvis Pankas fastholder, at de ikke ønsker at foretage flere lugtmålinger, vil Allerød Kommune tage stilling til, om man skal iværksætte de nødvendige skridt til, at kommunen kan udføre målingerne på Pankas’ regning, forklarer Karsten Längerich.

Langstrakt sag

Sagen, der for Allerødborgerne efterhånden hænger som en sort sky over byområdet Farremosen, handler i alt sin enkelthed om en asfaltfabrik, der lugter, når produktionen er i gang, og et langstrakt sagsforløb for borgerne i området, som vil have fjernet fabrikken.

I februar 2020 åbnede Pankas, som, allerede før produktionen af asfalt gik i gang, splittede borgerne.

Bekymringerne gik på både lugt, støj, grundvand og tung trafik i området, og der gik heller ikke mere end 10 måneder, før kommunen måtte gribe ind over for fabrikken, som fik et påbud om at gennemføre en række lugtreducerende tiltag.

Men selvom kommunen og Pankas var enige om fristerne for, hvornår arbejdet skulle være gennemført og tiltagene dokumenteret, blev de ikke overholdt, og derfor udstedte Allerød Kommune i august 2021 et standsningspåbud.

Dokumentation af tiltagene

En stor del af humlen omkring Pankas og lugtgenerne hos naboerne er, at lugten er flygtig og derfor svær at dokumentere.

Hos både byråd og Pankas har man tidligere været enige om, at asfaltproduktionen lugtede, og Pankas har gennemført en række tiltag for at nedbringe lugten. Derfor er store dele af fabrikken blevet pakket ind for at nedbringe lugtgenerne.

Men det lugter stadigvæk – også selvom det lugter mindre end tidligere. En lugtrapport skulle derfor én gang for alle slå fast, hvor stort problemet var.

Derfor gik firmaet Force Technology i gang med at lave lugtobservationer for Pankas, som skulle dokumentere tiltagenes effekt.


Men det lykkedes kun for virksomheden at gennemføre to ud af tre observationsdage inden for fristen, og derfor fik Pankas forlænget fristen og blev pålagt at få gennemført endnu en lugt-observationsdag.

Men ifølge Teknologisk Institut, der er blevet bedt om at vurdere Force Technologys observationer, kan der sås tvivl om den sidste observationsdag, og derfor har Allerød Kommune besluttet, at der skal endnu én ny observationsdag til, før det kan fastslås, om Pankas lever op til påbuddet om at mindske lugtgenerne.

Pankas har investeret i omegnen af 11 millioner kroner til bekæmpelse af lugtgener fra asfaltproduktionen, og anlægget i Farremosen er ifølge firmaet den mindst lugtende asfaltfabrik i Danmark.

TV 2 Lorry har ad flere omgange dækket sagen om asfaltfabrikken i Farremosen i Allerød. Se seneste indslag herunder:

Kort nyt.

Hvad undrer du dig over?