Sag om lugtgener fra asfaltfabrik tager ny drejning - får tre måneder til at skaffe afgørende bevis

Nu bliver pausen standsningspåbud til asfaltvirksomheden Pankas forlænget. Asfaltfabrikken har nu godt tre måneder til at dokumentere, at kommunens lugt-krav er overholdt.

Skæbnen for den omdiskuterede asfaltfabrik Pankas A/S er udskudt endnu engang.

På et ekstraordinært møde i Allerød mandag aften besluttede et flertal at forlænge pausen af kommunens standsningspåbud af Pankas.

Asfaltfabrikken har gennem længere tid været genstand for kritik blandt naboerne i området, der har været stærkt genererede af lugten fra fabrikken

På nuværende tidspunkt har Pankas fået gennemført to lugtobservationer, udført af Force Technology. De viser, at lugten fra fabrikken er blevet mindre og under de værdier, der er fastlagt af miljøgodkendelsen.  

quote Der er ikke noget alternativ.

Karsten Längerich (V), borgmester, Allerød

En tredje lugtobservation skal dog laves for at efterkomme kravene i påbuddet.

Teknologisk Institut, der rådgiver Allerød Kommune, vurderer, at den tredje observation vil vise, at kommunens krav bliver overholdt af Pankas.

Suspensionen af påbuddet er derfor forlænget frem til den 17. december klokken 15:00, oplyser Allerød Kommune til TV 2 Lorry.

Pankas skal dog have afleveret dokumentationen senest den 18. november.

Det er der ifølge Allerøds borgmester, Karsten Längerich (V), flere grunde til.

- Det handler om to ting. Vores faglige rådgiver har sagt, at virksomheden overholder de krav der er, så hvis vi bare lukkede dem var, der ikke nogen proportionalitet i beslutningen. Den anden del er, at vi har bedt Pankas om at komme med et bestemt antal observationer, og den sidste er svær at lave på grund af blandt andet vejrforhold, så vi vurderer, at de skal have mere tid, siger Karsten Längerich til TV 2 Lorry.

Pankasfabrik
Pankasfabrik
Foto: Amalie Vixø Drøscher/TV 2 Lorry

Ikke noget alternativ

Påbuddet handler om lugtgener, og er oprindeligt fra den 30. december sidste år. I den forbindelse skulle Pankas dokumentere, at lugtgenerne fra virksomheden, der ligger i Farremosen i Allerød, skulle være blevet reduceret.

I samarbejde med asfaltfabrikken selv, blev det besluttet, at dokumentationen skulle lande i kommunens indbakke senest den 1. august. Den blev overskredet og er siden blevet forlænget flere gange – og nu senest altså helt frem til december.

- Vi kan ikke gå længere, end vi har gjort, da vi også skal overholde lovgivningen. Der er ikke noget alternativ, siger Karsten Längerich.

Han forsikrer dog, at kommunen ikke vil lade Pankas slippe for den sidste måling.

- Vi vil sikre os, at det hele er i orden, derfor insisterer vi på, at vi skal have den tredje lugt-observation også. Samtidig laver Teknologisk Institut en tilsvarende måling som den, Pankas mangler, forklarer borgmesteren.

Kommunen har modtaget i alt 28 klager klager om lugtgener mellem den 1. juli og den 26. august i år. Heraf blot en enkelt den seneste måned, foruden to dage, hvor virksomheden havde driftsproblemer.

Forvaltningen har selv lavet 15 tilsyn under drift af virksomheden i perioden. Her er der ikke ikke konstateret væsentlige lugtgener i omgivelserne, oplyser kommunen.

Tilfreds direktør

At der nu er truffet en beslutning hos kommunen, falder i god jord hos Pankas’ administrerende direktør, Poul Henning Jensen.

- Vi er tilfredse med, at der er kommet en afklaring på sagen. Nu vil vi arbejde på at få gennemført den sidste observationsdag, så hurtigt som muligt, så vi kan få det ønskede faglige grundlag på plads, der ophæver et muligt standsningspåbud, siger han i et skriftligt citat til TV 2 Lorry.

Ifølge Poul Henning Jensen er arbejdet med at indhente den sidste dokumentation sat i værk.

- Vi er allerede gået i gang med at planlægge den sidste måling/observationsdag. Datoen for denne afhænger af vejrforhold samt ledig kapacitet hos Force Technology’s lugtpanel, lyder det videre fra direktøren.

Sagen behandles af Teknik- Erhverv- Plan og Miljøudvalget på et møde den 23. november. Såfremt dokumentationen kommer før, vil mødet blive fremskyndet.