Her kæmper skoleleder for at blive klar til åbning efter påske: Ikke bare lige til højrebenet

Regeringens beslutning om at genåbne skoler giver travlhed og usikkerhed på Blovstrød Skole. Formanden for Danmarks Lærerforening tvivler på, at alle skoler bliver klar til at åbne efter påske.

02:21

Der er meget forberedelse, der skal gøres inden skoleåbningen efter påske.

Der er blevet travlt i Allerød Kommune efter statsminister Mette Frederiksen mandag løftede sløret for, hvordan genåbning af landets skoler skal foregå. 

Blandt andet på Blovstrød Skole har skoleleder Anna Recinella fået nok at se til, så hun kan gøre klar til, at der igen kommer elever på skolen. Men der er meget forberedelse, da visse forbehold skal tages.

Læs også Forældre undrer sig: Børn med syg far eller mor må komme i skole

- Vi er nede i et tankesæt, som man normalt slet ikke arbejder med på en skole, så det er også nye tanker og nye måder at organisere skolen på, som ikke bare ligger til højrebenet for os, men vi knokler på, siger Anna Recinella til TV 2 Lorry.

Mange retningslinjer skal følges

Eleverne fra 0. til 5. klasse skal vænne sig til en anden hverdag i skolen, for myndighedernes retningslinjer skal følges.

- Det vil være, at man kan opdele klasserne i mindre hold, så de er færre sammen og tænke i at have flere lokaler til rådighed og være udenfor så meget som muligt samt øget rengøring og øget fokus på hygiejne, forklarer Anna Recinella.

Læs også Daginstitutioner og mindste skoleklasser åbner onsdag efter påske

Retningslinjerne for, hvordan børnene skal færdes, når de igen starter i skole efter påske, er fastsat af Sundhedsstyrelsen og er først sent tirsdag aften. Det mener formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, ikke er optimalt.

- Det havde været rigtig hensigtsmæssigt, at vi havde haft de retningslinjer samtidig med at statsministeren kom med sin tale, siger han til TV 2 Lorry.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen

Retningslinjer for skoleområdet:

 • Ansatte skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra undervisning af én klasse til en anden.
 • Ansatte skal hjælpe de mindste elever med at vaske hænder.
 • Det skal sikres, at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til skolen. Dette kan gøres ved at elever afleveres i intervaller.
 • Hvis muligt skal elever afleveres ved indgangen til skolen.
 • Hvis der i nogle klasser er legetøj, skal dette vaskes flere gange dagligt.
 • Legetøj som ikke kan vaskes må ikke anvendes indtil covid-19 epidemien er overstået.
 • Toiletter rengøres mindst to gange dagligt.
 • Toiletsæder skal rengøres og afsprittes med 70-85 procent hospitalssprit mindst to gange dagligt.
 • Skraldespande i klasselokaler og på toiletter skal tømmes inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.
 • Elever skal placeres ved borde, så der er to meter i mellem eleverne. Det kan være nødvendigt at dele eleverne op i grupper og fordele dem i flere klasselokaler for at sikre den nødvendige afstand.
 • Ved aktiviteter der kan foregå udendørs anbefales dette.
 • Frikvarterer kan indrettes forskudt således, at mange elever ikke holder frikvarter på samme tid.
 • Det anbefales, at flere voksne er tilstede udenfor, for at sikre, at elever holder afstand og undgår fysisk kontakt.
 • Der skal leges i mindre grupper på for eksmpel fem elever uden for og to-tre elever inden for og kun inden for samme klasse.
 • Elever skal opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.
 • Det anbefales, at der tidsinddeles mellem klasser i forhold til ankomst, frokost og frikvarterer, således at mange ikke er samlet på samme tid.
 • Lærere skal komme til eleverne i klasserne – elever skal ikke skifte klasselokale.
 • Der skal sikres let adgang til håndvask med vand, flydende sæbe og engangshåndklæder. Hvis der ikke er adgang til håndvask i lærerværelser, kan der opsættes dispensere til hånddesinfektion, i henhold til gældende aftaler med Brandtilsyn, sikkerhed i forhold til børn med mere.
 • Undervisning tilrettelægges så størstedelen af skoledagen foregår udendørs, og hvor undervisning kun foregår indenfor, når andet ikke er muligt grundet for eksempel på grund af vejret.
 • Specifikke fag skal gennemføres væsentlig anderledes end før, for eksempel madkundskab med fokus på ernæring i stedet for konkret madlavning.
 • Idrætstimer skal foregå udendørs og planlægges uden kontaktsport.
 • Det kan være nødvendigt at fag, hvor ovenstående forholdsregler ikke kan opretholdes, aflyses og der undervises i andre fag i stedet.
 • SFO og fritidsordning skal indrettes således, at elever så vidt muligt kun er sammen med de samme elever som resten af skoledagen. Det kan betyde at SFO/fritidsordningen skal arrangeres således, at pædagogerne fordeles ud i de enkelte klasse/grupper af elever og elevernes pasning derfor foregår der.
 • Aktiviteter skal i det omfang det er muligt foregå udenfor.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Se mere

Tvivler på alle skoler kan åbne

Et af kravene i det nye retningslinjer lyder, at der skal bruges håndsprit eller sæbe. Men håndsprit har Anna Recniella ikke mere af.

- Jeg har afleveret mine værnemidler til et plejecenter, fordi de stod og havde behov for det, mere end jeg havde, fortæller hun.

Læs også Disse børn og ansatte skal ikke i skole eller børnehave efter påske

Med de mange retningslinjer, der skal følges, tvivler Anders Bondo Christensen på, om samtlige skoler i Danmark kan åbne efter påske.

- Det tror jeg ikke, de kan, og jeg har lige hørt Thomas Gyldal Petersen (formand for Kommunernes Landsforenings Børne- og Undervisningsudvalg) sige, at det er elevernes sikkerhed, som har første prioritet, og kun når man har opfyldt de retningslinjer 100 procent, så bliver skolerne åbnet, siger Anders Bondo Christensen.

Senere onsdag skal Anna Recinella have møde med skoleledelsen om de netop offentliggjorte retningslinjer. Her vil de tage stilling til, om det er muligt at overholde dem alle samt sandsynligheden for at åbne Blovstrød Skole onsdag efter påske.

Fælles for både skoler og daginstitutioner:

 • At der udarbejdes instrukser for hygiejne og adfærd.
 • At ansatte og elever oplæres i håndvask med vand og flydende sæbe, hvornår der eventuelt benyttes håndsprit.
 • At der informeres om, hvornår der skal foretages håndvask, hosteetikette, undgåelse af tæt kontakt og øvrige hygiejneanbefalinger.
 • At sikre faste rutiner for håndvask.
 • Det anbefales, at der generelt holdes en afstand på to meter fra hinanden, for at forebygge smitte.
 • At der på institutionens arealer, for eksmpel ved indgangen og øvrige relevante steder, hvor børn, forældre og ansatte færdes, opsættes information/plakater fra Sundhedsstyrelsen om smitteforebyggende tiltag.
 • At der i institutionen foreligger en instruks for håndtering af personale og børn med symptomer, der kunne være forenelige med covid-19.
 • At ansatte og forældre har kendskab til de skærpede krav for håndtering af sygdom.
 • At sikre, at nære kontakter til eventuelt syge modtager information om forholdsregler i tilfælde af sygdom.
 • Håndtering af personale i særlig risiko (ældre over 65 år, personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide).
 • Ansatte, børn og ledsagende voksne, vaske hænder med vand og flydende sæbe ved ankomst til institutionen.
 • Børn og ansatte skal vaske hænder i faste intervaller (som minimum hver anden time), efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/hys i hænder eller engangslommetørklæde.
 • Ansatte, elever og ledsagende voksne, vaske hænder med vand og flydende sæbe når de kommer ind på skolen, og vaske hænder når hænderne er synligt snavsede.
 • Kun anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskeklude, forklæder med mere.
 • Anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter når man ikke er i nærheden af vand og sæbe, for eksempel på ture. Der skal vaskes hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter.
 • Generelt skal fysisk kontakt, tæt og langvarig kontakt, håndtryk, kram, mv., undgås med personer som du ikke bor i hustand med.
 • Offentlig transport skal undgås ved eventuelle ture væk fra institutionen og skolen.
 • Alle skal vaske hænder grundigt før og efter der anrettes, tilberedes og spises mad.
 • Alle skal være særlig opmærksomme på hygiejne ved tilberedning og anretning af mad.
 • Vask af bestik og service skal ske ved 80 grader i opvaskemaskine umiddelbart efter brug.
 • Der må ikke deles mad mellem hinanden.
 • Alt mad skal portionsanrettet. Der må ikke være buffet.
 • Alle skal sidde med god afstand til hinanden når de spiser.
 • Tablets skal gerne aftørres flere gange dagligt og mellem brug. Hvis muligt undgå at børnene deler tablets eller sikre, at kun få børn deler den samme tablet.
 • Tastatur og mus ved computer skal rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Der skal vaskes hænder før og efter brug af mus og tastatur.
 • Rengøring og desinfektion af kontaktpunkter mindst to gange dagligt, som fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge/-håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter, greb på vaskemaskine og tørretumbler m.v.
 • Skraldespande skal tømmes, inden de bliver fyldte og mindst én gang dagligt.
 • Større forsamlinger skal undgås – for eksmpel morgensang.
 • Ved møder mellem ansatte skal dette ske udendørs hvis muligt, ellers via video/telefon.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Se mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik