Her har hver femte ung en diagnose - nu tager kommune nye anbefalinger i brug

Den stigende udvikling har både stor betydning for det enkelte menneske og påvirker samtidig kommunens økonomi.

Op mod hver femte. 

Så mange unge mellem 18 og 22 år har én eller flere psykiske diagnose i Allerød Kommune.

Det er væsentlig højere end på landsplan, hvor knapt 15,5 procent af de unge i aldersgruppen har en diagnose.

Den udvikling fik i august 2020 kommunen til at nedsætte et opgaveudvalg, der fik til at opgave at finde holdbare og langsigtede anbefalinger til de specialiserede på området.

Nu 13 måneder senere er opgaveudvalget klar med ti anbefalinger.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Psykiske diagnoser i Allerød Kommune

Rod i generel samfundsudvikling

Socialdemokratiets Jesper Holdflod Pallesen, der er formand for Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune, hæfter sig ved, at mange af kommunens børn og unge trives godt, men anerkender, at man ser at flere og flere får stillet diagnoser og har udfordringen med trivslen.

Derfor glæder han sig over, at det er lykkedes opgaveudvalget at samle de ti anbefalinger.

- Det stiller desværre mange familier og fagpersoner i yderst svære situationer og valg, uden lette løsninger, men med et hav af dilemmaer. Og selvom det ved fælles hjælp er lykkedes at forbedre både inklusion og trivsel på mange felter, så er vi langt fra i mål, siger han i pressemeddelelsen og uddyber:

- Dette opgaveudvalg har derfor lagt stor vægt på både at analysere udviklingen og vores handlemuligheder. Og dermed kan vi nu overbringe det nye byråd en række anbefalinger til, hvordan kommunen forbedrer de tværgående indsatser på området og bringer nye perspektiver i spil, så vi forbedrer kvaliteten.

Han tilføjer, at man som lokalpolitiker også må konstatere, at den negative udvikling med flere diagnoser i høj grad også har rod i en generelt samfundsudvikling.

- Det ændrer naturligvis ikke på, at vi som kommune påtager os ansvaret og altid arbejder for at finde den løsning, som er bedst for familierne, siger han.

De 10 anbefalinger

Stigende udgifter på de specialiserede områder

Den stigende udvikling har både stor betydning for det enkelte menneske og påvirker samtidig kommunens økonomi.

En økonomisk fremskrivning viser, at udgifterne i Allerød Kommune på de specialiserede områder frem mod 2028 - ifølge Kommunen - vil stige med 50 millioner kroner, hvis udviklingen fra 2013 frem mod i dag fortsætter uændret.

- Det specialiserede område for børn, unge og voksne er et bredt område, som dækker over mange målgrupper, mange typer af udfordringer og mange mulige løsninger.

- Nu starter vi i første omgang med børne- og ungeområdet. Jeg ser derfor frem til, at de politiske udvalg i næste byrådsperiode skaber konkrete initiativer, hvilket der er stort behov for, siger Jesper Holdflod Pallesen.