Hjemmeværnet har for få soldater: Nu samler de sig i Nordsjælland

Hjemmeværnet i Nordsjælland laver store forandringer for at tiltrække nye frivillige og holde fast i de nuværende.

I lørdags lød startskuddet til den omstrukturering af hjemmeværnet i Nordsjælland, som hjemmeværnet selv har navngivet "Værn om Nordsjælland". Det skete med en parade. Foto: Lars Bertelsen

Der er væsentlig færre hjemmeværnssoldater i Nordsjælland, end der tidligere var, og det er et problem:

- Hvis vi ikke gør noget nu, så har vi ikke nok soldater til at løse vores opgaver – både i fredstid og i krigstid, siger major Kenneth Myrup, som er distriktschef i Nordsjælland.

- Hvis vi ikke gør noget nu, så har vi ikke nok soldater til at løse vores opgaver – både i fredstid og i krigstid

Major Kenneth Myrup, distriktschef hos hjemmeværnet i Nordsjælland

Og det er ikke en langtidsprognose, han kommer med, men derimod et problem, der ifølge ham vil opstå ”inden for en meget overkommelig fremtid”.

Han henviser til, at det blandt andet var svært at skaffe hjemmeværnssoldater nok, da Bakken i København blev indviet med en kæmpe motorcykelparade i marts:

- Hvis ikke hjemmeværnet fremadrettet som minimum kan levere på samme niveau som nu, kan det betyde merbelastning for dem, vi støtter. Politiet kan potentielt få en sindssygt stor mer-belastning.  Worst case kan det betyde noget for gennemførelse af arrangementer af den type, siger han om udsigten til et svækket hjemmeværn.

Læs også Motorcykler, massiv kø og masser af larm: Bakken åbner i dag

Mange tror kun, det er dirigering af biler

De dystre fremtidsudsigter har gjort, at hjemmeværnet i Nordsjælland nu vil gøre det mere eftertragtet at trække i camouflagetøjet.

Dels vil de blive bedre til at kommunikere, hvad hjemmeværnet gør, for mange ved ifølge ham ikke, at hjemmeværnet ikke kun er dirigering af biler, når der er store arrangementer.

Folk skal vide, at hjemmeværnet for eksempel også er en del af beredskabet, hvis storme og oversvømmelser – eller i værste fald krig - rammer Nordsjælland. 

Derudover omstrukturerer hjemmeværnet i Nordsjælland sig selv.

En af de store udfordringer har været, at der på grund af faldet i antallet af frivillige også har været færre til at være ledere og mellemledere. Derfor samler i hjemmeværnet i Nordsjælland nu alle sine kompagnier på og omkring Garderkasernen i Høvelte.

- Derved kan vi bedre optimere anvendelse af de uddannede ledere vi har, og det giver bedre mulighed for uddannelse til hjemmeværns-soldaterne, siger han.

Læs også Jette Albinus udnævnt til brigadegeneral i Hjemmeværnet

Den bedre uddannelse er vigtig, fordi bundniveauet i øjeblikket er ved at blive så lavt, at hjemmeværnet har svært ved at støtte forsvaret godt nok i en krisesituation, forklarer Kenneth Myrup.

Vil bryde den onde spiral

Han forudser desuden, at uddannelsen kan være med til fastholde hjemmeværnssoldater, så det, han selv kalder en dårlig spiral, stoppes:

- Når der nu bliver færre mennesker til at løfte opgaven, så bliver der også mere arbejde, til dem der er. Det gør, at folk falder fra, og så er vi endnu færre, siger han.

Vi skal have genetableret stoltheden ved at være en del af hjemmeværnet

Major Kenneth Myrup, distriktschef hos hjemmeværnet i Nordsjælland

Derudover håber Kenneth Myrup, at placeringen på kasernen med bedre faciliteter, og hvor hjemmeværnet kan arbejde tættere sammen med forsvaret, vil gøre det mere inspirerende at være en del af hjemmeværnet:

- Vi skal have genetableret stoltheden ved at være en del af hjemmeværnet og tilføjer, at han gerne vil gøre det lige så attraktivt at tage til uddannelsestræning i hjemmeværnet som til for eksempel håndbold.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik