Borgergruppe indrykker annoncer for at nå politikere i sag om drikkevand

Annoncer i de store dagblade skal få landspolitikerne til at rykke ind og vise, at de står ved deres grønne profil og vil redde drikkevandet i Allerød.

En borgergruppe i Allerød rykker nu store annoncer ind to dagblade. De vil råbe valgkampens politikere op i en sag om frygten for at et drikkevands-reservoir, der forsyner Allerød, Farum og København, i fremtiden bliver forurenet af tung industri. Foto: Thomas Frisch/privatfoto

"Hvem passer på mig?" står der onsdag på en halvsides annonce i Politiken og Berlingske Tidende.

Spørgsmålet er stillet til miljøminister Jakob Elleman-Jensen og erhvervsminister Rasmus Jarlov samt alle partiers miljøordførere.

Annoncen er et desperat opråb fra borgergruppen "En grøn kommune går i sort" fra Allerød.

- Vi gør det, fordi vi er i valgkamp. Og vi vil råbe både miljøministeren og erhvervsministeren op. Men også alle partiers miljøordførere, siger Thomas Frisch, der er talsmand for borgergruppen.

Annoncen her er indrykket i Politiken og Berlingske midt under valgkampen. En borgergruppe fra Allerød vil råbe politikerne op og have beskyttet deres drikkevand.

Gruppen har i flere år kæmpet for at redde et beskyttet område med drikkevandsforsyning til Allerød, Furesø og Københavns kommune. Farremosen var oprindeligt udlagt til lettere industri med for eksempel transportvirksomheder.

Men nu er det endt som et tungt industriområde med byggeplaner om et asfaltværk. Borgergruppen frygter, at det får følge af et jordrensningsanlæg, en betonfabrik og et betonknusningsanlæg.

- Landspolitikerne i alle partier har travlt med at være grønne, så vi håber de vil høre det her opråb fra grundvandet, siger Thomas Frisch og fortsætter:

- For Allerød Kommune har vi opgivet. Kommunen kører på trods af adskillige protester fra borgerne og klager til miljøministeriet fra tre vandværker i området videre med planerne om den tunge industri i Farremosen.

Landspolitikerne i alle partier har travlt med at være grønne, så vi håber de vil høre det her opråb fra grundvandet

Thomas Frisch, talsmand for En grøn kommune går i sort

Jarlov: Der er ikke miljøsæssige problemer

Erhvervsminister, Rasmus Jarlov, Kons. har besøgt Farremosen og talt med både virksomheder, politikere og borgergruppen om sagen tidligere. Og han vil ikke blande sig i sagen, som han mener er et lokalt anliggende.

- Selvom der er valgkamp, vil jeg ikke tilsidesætte en lokal beslutning og blæse på en virksomheds retsstilling, ved at trække en tilladelse tilbage, efter man har fået tilladelse, fordi der opstår lokale borgerprotester, siger han.

- Og det er den eneste grund til at stoppe med at bygge, for som jeg får opplyst, så er der ikke de miljømæssige problemer, som borgerne påstår. Derfor ser jeg ikke nogen grund til at tilsidesætte en lokal beslutning deroppe. Borgerne er velkomne til at klage eller stemme på nogle andre, men jeg kan ikke tilsidesætte kommunale beslutninger, selvom jeg ikke er enig, siger han.

Ministeren svarer

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen har i en mail svaret på spørgsmålet i annoncen:

- En god beskyttelse af vores drikkevand er fuldstændig afgørende. Derfor er der stramme regler og betingelser, der skal overholdes, hvis man lokalt skal give tilladelse til at placere forurenende virksomheder.

- Jeg kender ikke sagen om byggeriet i Farremosen i hver en detalje, da det er kommunens ansvar at overholde miljøreglerne, når de giver tilladelser, men jeg vil gerne sige så meget, at der ikke kan være to holdninger til, at vi skal beskytte vores drikkevand ordentligt.

- Hvis de nuværende regler ikke er gode nok, så skal der selvfølgelig rettes op på det, lyder det skriftlige svar fra ministeren.

03:30

De vil have miljøministeren til at gribe ind overfor planerne om industri i Farremosen-området.

Luk video

Drikkevand skal være et nationalt anliggende

- Hvis man mener, at man skal værne om drikkevandet, skal man gøre noget. Elleman og Jarlov har tidligere afvist at gå ind i det, fordi der er kommunalt selvstyre, siger Thomas Frisch.

- Men hvordan kan man overlade ansvaret til en kommune, der viser at de er ligeglade med drikkevandet, spørger han.

Både han og borgergruppen håber at annoncerne vil få landspolitikerne til at presse Allerød kommune og få forhindret byggeriet at tung industri i Farremosen. Eller at arbejde på at drikkevandet bliver et nationalt anliggende - ikke kommunalt.

- Det undrer os at den landspolitiske holdning til at værne drikkevandet er så stor i alle partier.  siger Thomas Frisch.

Imorgen og følgende dage deler borgergruppen " En grøn kommune går i sort" flyers ud om kampen for drikkevandet på torve og gader i Furesø kommune.

Klager fra vandværker og retssag mod Allerød kommune om Farremosen 

26 March 2019: Lynge Overdrev Vandværk, Høvelte Vandværk og Furesø Vandforsyning har i fællesskab klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet og til Planklagenævnet over Allerød Kommunes godkendelse af, at Pankas kan etablere en asfaltfabrik i erhvervsområdet Farremosen.

 

Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet handler om Allerød Kommunes miljøgodkendelse til Pankas.

 

Kilde: Frederiksborg Amts Avis 

 

Borgergruppen En grøn kommune går i sort har stævnet Allerød kommune for at bruge et ugyldigt plangrundlag til at bygge tung industri i Farremosen. Retssagen var berammet til april, i Retten i Hillerød. Men er udsat til  november.

 

Kilde : Allerød Nyt og Thomas Frisch

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik