Så stor succes har din kommune med at få flygtninge i job

Det er langt fra en let opgave for kommunerne at få flygtninge og de svageste indvandrere i job. Se på kortet, hvor hurtig din kommune er.

Foto: Screen dump

Det generelle billede er, at det er svært for kommunerne at hjælpe flygtninge og indvandrere i job.

Der er dog forskel på kommunernes succes. 

Det viser en analyse, som KORA har lavet for Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet.

- Der er helt sikkert et forbedringspotentiale for nogle af kommunerne, men det er også vigtigt at understrege, at langt de fleste kommuner klarer sig nogenlunde, som man kunne forvente, siger Iben Bolvig, seniorforsker i KORA.

Se det interaktive kort over kommunerne her.

Det er generelt meget få indvandrere og flygtninge, der kommer i job.

Samlet set kommer kun hver fjerde flygtning i job i mindst tre uger i løbet af de første tre år, de er i Danmark. For de svageste indvandrere er tallet endnu lavere.

Her er det kun hver sjette, som er i job i mindst tre uger i løbet af de første to år, efter de er blevet ledige.

- I denne undersøgelse har vi kigget den svageste gruppe af indvandrere, der har problemer ud over ledighed. Ser man på indvandrergruppen generelt, viser en undersøgelse fra 2014, at omkring halvdelen kommer i arbejde i løbet af tre år, siger Iben Bolvig.

Om undersøgelsen

KORA har undersøgt to grupper af flygtninge og indvandrere:
  • Indvandrere af ikke vestlig oprindelse, der har problemer ud over ledighed. Det kan for eksempel være problemer med psykisk sygdom, misbrug eller analfabetisme. Gruppen har været i Danmark i minimum tre år og er mellem 16-64 år.
  • Nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, der har været i Danmark i maksimum tre år. De er mellem 18-64 år og er omfattet af integrationsloven.
Sådan har KORA målt:
  • KORA har undersøgt, hvor lang tid der går, fra en indvandrer bliver ledig, til personen kommer i beskæftigelse. På baggrund af beregninger på landsplan er der estimeret et forventet gennemsnit for hver enkelt kommune.
  • Kommunen er hurtigere end forventet, hvis kommunens tal er bedre end det forventede gennemsnit, hvorimod kommunen er langsommere end forven-tet, hvis tallet ligger under det forventede gennemsnit.
  • Tallene er kontrolleret, det vil sige, at de tager højde for, at indvandrerne har forskellige forudsætninger for at komme i job, og at jobmarkederne kan være forskellige i kommunerne.
  • KORA har lavet analysen for Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik