Psykologer har for travlt til at lave grundige undersøgelser: Det går ud over børn som Fenja

Der er ikke nok tid til at lave afgørende børneundersøgelser, som er adgangsbilletten til specialskoler for børn med særlige behov. Psykologernes fagforening erkender, at der er et problem.

Mange psykologer i hovedstadsområdets kommuner har så travlt, at vigtige børneundersøgelser ikke bliver lavet godt nok.

I en ny undersøgelse blandt flere end 1.000 såkaldte PPR-psykologer siger 42 procent, at de kun i lav grad kan udføre deres arbejde i en kvalitet, de er tilfredse med.

De har så travlt, at de ikke har tid til at lave den undersøgelse ordentligt, som er adgangsbilletten til den rette specialskoleplads for børn med diagnoser, handicap eller andre særlige behov.

Når kommunerne skal finde det rette specialskoletilbud til et barn, skal der udarbejdes en såkaldt psykolog pædagogisk vurdering, også kaldet en PPV.

Men det sker jævnligt, at PPV’en ikke laves grundigt nok.

Kommunens PPR-psykolog skal ifølge reglerne som minimum inddrage forældrene i udarbejdelsen af PPV'en, og når det skønnes nødvendigt også barnet. Men sådan foregår det langt fra hver gang. 

- Vi hører ofte om, at kommunerne ikke laver PPV'erne ordentligt, siger Landsforeningen Autismes formand Kathe Johansen.

Hos Dansk Psykolog Forening erkender man, at der er et problem med kvaliteten af arbejdet i kommunernes PPR-afdelinger.

quote Det er helt forfærdeligt, for det er netop børnene og familierne, vi er sat i verden for at hjælpe, og dem får vi ikke hjulpet godt nok på grund af organiseringen og de ressourcer, der er i PPR lige nu

Dea Seidenfaden, fungerende formand, Dansk Psykolog Forening

- Det er helt forfærdeligt, for det er netop børnene og familierne, vi er sat i verden for at hjælpe, og dem får vi ikke hjulpet godt nok på grund af organiseringen og de ressourcer, der er i PPR lige nu, siger fungerende formand Dea Seidenfaden.

I forhold til føromtalte undersøgelse svarer hele 78 procent af psykologerne, at der i lav grad er tilstrækkeligt med psykologer ansat, til at varetage opgaverne tilfredsstillende, i den PPR de er ansat i. 

Fenja Stege og hendes far, Filip, laver hjemmeskolearbejde, fordi forældrene har taget Fenja Stege ud af specialklassen på grund af mistrivsel og fysiske magtanvendelser mod hende.
Fenja Stege og hendes far, Filip, laver hjemmeskolearbejde, fordi forældrene har taget Fenja Stege ud af specialklassen på grund af mistrivsel og fysiske magtanvendelser mod hende.
Foto: Henning Macdonald Due/ TV 2 Lorry

Syvårige Fenja Stege og hendes familie har problemet helt tæt inde på livet.

Hun har diagnoserne infantil autisme og ADHD, og hun trives så dårligt i den specialklasse, Albertslund Kommune har placeret hende i, at hendes forældre i snart fire måneder har undervist hende hjemme.

Fenjas mistrivsel kulminerede i foråret med, at Herstedøster Skole i Albertslund ifølge Fenjas forældre lavede fire fysiske magtanvendelser mod Fenja på to måneder. 

Kun en af magtanvendelserne kunne skolen redegøre for bagefter, siger hendes mor. 

- Det kan jeg ikke sende mit barn afsted til, siger Anne-Mette Stege til TV 2 Lorry.

Det var kulminationen på et langt forløb, hvor hverken Fenjas børnehave eller Albertslund Kommunes PPR mente, at Fenja Stege havde særlige problemer, og derfor heller ikke havde brug for at blive udredt med en PPV, fortæller hendes mor.

Anne Mette-Stege fortæller, at psykologen, der lavede Fenjas PPV, var en ferievikar, der ikke kendte familien, og som hverken mødte Fenja eller hendes forældre, da hun lavede undersøgelsen. 

Vurdering smækket sammen på en uge

Og det strider mod reglerne.

Ifølge Klagenævnet for Specialundervisning skal "forældrene altid medvirke centralt i forløbet", når psykologer udarbejder en pædagogisk-psykologisk vurdering af en elev.

Eleven skal også selv deltage i undersøgelsen, hvis der er behov for en grundigere undersøgelse af barnets faglige og sociale kompetencer.

- Psykologen får i løbet af en uge smækket Fenjas PPV sammen uden at møde nogen af os, siger Anne-Mette Stege.

Forløbet kritiseres nu af Landsforeningen Autisme.

quote Det er noget helt galt, når man laver en PPV på en uge, og man ikke involverer forældre og barnet

Kathe Johansen, formand, Landsforeningen Autisme

- Det er noget helt galt, når man laver en PPV på en uge, og man ikke involverer forældre og barnet, siger formand Kathe Johansen.

Hun understreger, at det er afgørende for PPV'ens kvalitet, at psykologen, der udarbejder undersøgelsen, taler med barnet undervejs.

- Ellers kan man jo ikke vide, om det, der står i papirerne, er validt. Man kan heller ikke vide, om det der er skrevet ned i papirerne, er skrevet ned for tre år siden eller for en uge siden, siger Kathe Johansen.

Albertslunds borgmester Steen Christiansen (S) vil ikke forholde sig til den konkrete sag. Han anerkender dog, at der kan være problemer i kommunens visitation til specialskoletilbud.

Generelt problem

- Der er måske et generelt problem, og derfor har vi også valgt i den nye kommunalbestyrelse at nedsætte et udvalg, som skal kigge på samarbejdet mellem skole, PPR og familieafdelingen, siger han til TV 2 Lorry.

Albertslunds kommunalbestyrelse besluttede med sidste års budgetaftale at svinge sparekniven over kommunens PPR. 

I 2020 skulle der spares 900.000 kroner ved at reducere antallet af ansatte i PPR.

I de følgende tre år - fra 2021 til 2023 - skal der hvert år spares 2,2 millioner kroner i PPR gennem færre ansatte.

quote Hvis PPR vurderer, de ikke kan løse de opgaverne med de ressourcer, der er til rådighed, er det deres opgave at gå til den nærmeste direktør og gøre opmærksom på problemstillingerne

Steen Nielsen, borgmester, Albertslund, soc.dem.

Men Steen Christiansen afviser, at millionbesparelserne forringer kvaliteten af arbejdet i kommunens PPR.

- PPR har de ressourcer, der skal til for at kunne løse deres opgaver, siger han.

- Hvis PPR vurderer, at de ikke kan løse opgaverne med de ressourcer, der er til rådighed, er det deres opgave at gå til den nærmeste direktør og gøre opmærksom på problemstillingerne, siger Steen Christiansen.

Albertslund Kommunes borgmester, Steen Christiansen (S), mener ikke, kommunens PPR-afdeling mangler ressourcer.
Albertslund Kommunes borgmester, Steen Christiansen (S), mener ikke, kommunens PPR-afdeling mangler ressourcer.
Foto: Henning Macdonald Due/ TV 2 Lorry

Hjemme hos familien Stege har Fenjas forældre endnu ikke fået en forklaring på, hvorfor Herstedøster Skole anvendte fysisk magt overfor deres datter fire gange på to måneder.

- Det er jo ikke nok, at vi bare har fået at vide, at de har lavet en magtanvendelse på Fenja, fordi hun har været vred. For hvad kunne de ellers have gjort? Hvad har I ellers prøvet af strategier, før I nåede dertil?, siger Anne-Mette Stege.

Magtanvendelserne bliver for meget for forældrene, og i september måned besluttede de at holde Fenja hjemme og undervise hende selv.

- Der blev hun lykkelig. Hendes øjne lyste op. Og hun sagde: så behøver jeg ikke at være sur og ked af det mere, siger Anne-Mette Stege.

Uholdbar situation

Men Fenjas situation er alt andet end holdbar, vurderer Kathe Johansen.

- Der er en tommelfingerregel, man bruger, der siger, at det tager dobbelt så lang tid at komme tilbage.

Så efter fire måneders fravær? 

- Så er det i hvert fald otte måneder. Og så skal det være en rehabiliterende tilgang. Man kan ikke bare starte op på fuld tid fra første dag, siger Kathe Johansen.

Klar med flere penge

På Christiansborg melder både Venstre og rød blok klar til at komme kommunernes PPR-afdelinger til undsætning med en økonomisk håndsrækning.

- Vi taler om et trecifret beløb. Det kan være 100 eller 150 millioner kroner, siger Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj.

SF er også klar til at finde flere penge til PPR, lyder meldingen.

- Vi har i første omgang foreslået 125 millioner kroner til et løft af PPR, siger psykiatriordfører Trine Torp.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) eller fra socialdemokratiets finansordfører Christian Rabjerg Madsen.