Politikere om dødsfald på plejecenter: Sag om uagtsomt manddrab er velkommen

Kommunalpolitikerne i Albertslund er meget berørte af Lennart-sagen, og de er positive over en eventuel politiefterforskning af kommunens ansvar.

Lennart Henriksen døde på et rehabiliteringscenter i Albertslund Kommune i januar 2019. Foto: Privatfoto

TV 2 Lorry har spurgt en række kommunalpolitikere i Albertslund om, hvad de siger til, at kommunen kan blive politianmeldt for omfattende plejesvigt af 51-årige Lennart Henriksen, som blev fundet død på kommunens rehabiliteringscenter uden at være under opsyn, selvom han var dødsyg.

Hvis der skal anlægges en strafferetlig sag, så synes jeg faktisk, den er velkommen. Der er ikke noget her, som må blive skjult. Der har været nok, der har været skjult

Vivi Nør Jacobsen, medl., Social- og Sundhedsudvalget, Albertslund, SF

Flere jurister vurderer, at det burde undersøges, om kommunen har begået noget strafbart. Paragraffen om uagtsomt manddrab er i spil, mener juristerne.

Læs også Jurister om dødsfald på plejecenter: Kommunen kan have begået uagtsomt manddrab

Men selvom det kan blive en pinlig affære for kommunen at blive del af en straffesag for plejesvigt, så mener kommunalpolitikerne fra Konservative, SF, DF, Enhedslisten og Alternativet, at en straffesag kan være nødvendig.

- Vi skal have den her sag endevendt og afsluttet på en ordentlig måde, siger Enhedslistens medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Helge Bo Jensen, til TV 2 Lorry.

Han bakkes op af både Dansk Folkeparti og Konservative.

- Vi må stå på mål for det, der sket, og det ansvar, vi har pådraget os. Uagtsomt manddrab er en voldsom paragraf at blive anklaget efter, men hvis der er noget om snakken, så må vi til bunds i denne her sag. Om det kan så føre sådan en anklage med sig, må vi tage med, siger De Konservatives Lars Gravgaard Hansen.

- Den her sag og de svigt, som er foregået i denne sag, er så alvorlige, at vi skal helt ind under huden på denne her sag. Derfor vi må få undersøgt, om vi har overtrådt straffeloven. Så hvis der er nogle jurister, der mener, at der er begået noget strafbart. Så skal vi forfølge det spor, siger Danni Olsen fra Dansk Folkeparti.

Gåsehud over sagen

Efter dødsfaldet bestilte Albertslund Kommune en ekstern advokatundersøgelse, som skulle kulegrave sagen.

Læs også Lennarts død kunne have været forhindret: Kommune får sønderlemmende kritik

Rapporten blev for nylig offentliggjort, og den giver en sønderlemmende kritik af kommunen. Blandt andet konkluderer rapporten, at Lennart Henriksen sandsynligvis kunne have været i live i dag, hvis kommunen havde holdt ordentligt øje med ham. 

SFs medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Vivi Nør Jacobsen, er dybt berørt af sagen og ser også gerne, at sagen efterforskes af politiet.

- Jeg får gåsehud, fordi jeg ved, at der er sket et svigt. Jeg synes, at vi som kommunalbestyrelse har et kæmpe ansvar i denne her sag. For der var alarmklokker, der ringede, og der var alarmklokker, som blev overhørt. Og i sidste ende er det os i kommunalbestyrelsen, som har ansvaret for at føre tilsyn med tingene. Så hvis der skal anlægges en strafferetlig sag, så synes jeg faktisk, den er velkommen. Der er ikke noget her, som må blive skjult. Der har været nok, der har været skjult, siger Vivi Nør Jacobsen til TV 2 Lorry.

Læs også Skjult optagelse: Lennarts hjælp blev fjernet for at spare ressourcer

Også Alternativet byder en politiefterforskning velkommen.

- Det er vi tvunget til at handle på som kommune. Hvis der er jurister, der vurderer sådan, så bliver vi nødt til at følge op på det, siger Alternativets Kenni Flink.

Borgmester tavs

TV 2 Lorry har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Albertslunds socialdemokratiske borgmester Steen Christiansen, hvis parti sidder på ni ud af i alt 21 pladser i kommunalbestyrelsen.

TV 2 Lorry ville gerne have spurgt ham, om Albertslund Kommune selv kunne finde på at rette henvendelse til Københavns Vestegns Politi og bede dem om at kigge nærmere på Lennart-sagen. Men Steen Christiansen er ikke vendt tilbage med en kommentar.

Læs også Borgmester beklager dybt og inderligt i Lennart-sagen

Hvis der skal indledes en straffesag mod Albertslund Kommune kræver det, at nogen vælger at politianmelde kommunen, eller at politiet af egen drift tager sagen op.

Lennart Henriksens familie siger til TV 2 Lorry, at de lige nu overvejer, om de ønsker at politianmelde Albertslund Kommune.

Københavns Vestegns Politi har sendt følgende udtalelse til TV 2 Lorry via mail:

- Københavns Vestegns Politi har ikke modtaget en anmeldelse i sagen. For nuværende har vi ikke materiale eller et konkret mistankegrundlag, der underbygger, at der er begået en strafbar handling. Kommer der en konkretiseret anmeldelse, vil politiet naturligvis undersøge sagen nærmere, oplyser politiet i mailen.

Paragraffer i Straffeloven, som kunne være relevante i Lennart-sagen

  • § 241. Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år.
  • § 250. Den, som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand eller forlader en under den pågældendes varetægt stående person i en sådan tilstand, straffes med fængsel indtil 8 år.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik