Ovenpå påbud mod plejecenter: Ældreudvalg vil følge handleplaner nøje

Efter at en afdeling på et plejecenter i Albertslund Kommune nu har fået endnu en kritisk røffel, vil Ældreudvalget følge ny handlingsplan nøje.

Fejl og mangler i relation til blandt andet adrenalinberedskab, medicinhåndtering og sygeplejefaglige vurderinger. 

Det er blot nogle af de anmærkninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som resulterede i et påbud til Rehabiliteringsafdelingen på plejecentret Albertshøj i Albertslund Kommune i december måned.

Selvsamme afdeling var også genstand for kritik tilbage i 2019, da psykisk syge Lennart Henriksen blev fundet død på en iskold terrasse en tidlig januar morgen på rehabiliteringsafdelingen.

quote Jeg synes åbenlyst ikke, at vi har gjort det godt nok som kommune, og det skal blive bedre

Helge Bo Jensen (Ø), Formand, Ældreudvalget, Albertslund


Men det skal være slut nu. Ældreudvalget i Albertslund Kommune vil derfor fremadrettet følge en ny handlingsplan nøje. Det blev besluttet på et udvalgsmøde torsdag aften.

- Vi vil nu følge sagen tæt. Vi har planlagt, at følge op på handlingsplanen på hvert eneste møde, altså en gang månedligt. Her vil vi se, hvordan det går med at udfylde de konkrete beslutninger, der ligger i handlingsplanen, siger formanden for Ældreudvalget i Albertslund Kommune, Helge Bo Jensen (Ø).

Det er kommunens forvaltning, der har lavet og og iværksat handlingsplanen, så den imødekommer de i alt otte anmærkninger, Styrelsen for Patientsikkerhed har givet afdelingen.

Ikke godt nok

Det var på grund af den kritiske og tragiske hændelse med Lennart Henriksen, at Styrelsen for Patientsikkerhed igen lagde vejen forbi.

Og Helge Bo Jensen indrømmer, at det er for dårligt, at der igen er kritik at rette mod afdelingen.

- Jeg synes åbenlyst ikke, at vi har gjort det godt nok som kommune, og det skal blive bedre, lyder fra ham.

Af styrelsens påbud til Rehabiliteringsafdelingen fremgår det, at det er fejl og mangler i relation til adrenalinberedskab, medicinhåndtering, sygeplejefaglige vurderinger, og at det er opfølgning, journalføring og visse instrukser, der giver anledning til påbuddet.


quote Det er svært at stille garantier, men jeg vil i hvert fald garantere, at det er noget, vi tager meget alvorligt

Helge Bo Jensen

Ingen garantier 

Udover at udvalget ønsker at holde kort snor i handlingsplanerne, så vil de også forsøge at gå i dialog med medarbejdere, ledere og borgere på afdelingen.  

Men selvom udvalget følger sagen tæt, er der ingen løfter fra udvalgsformanden om, at det ikke kan ske igen. 

- Det er svært at stille garantier, men jeg vil i hvert fald garantere, at det er noget, vi tager meget alvorligt, og at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at situationen bliver bedre, siger Helge Bo Jensen. 


Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer i påbuddet, at ledelsen på Rehabiliteringsafdelingen under tilsynsbesøget gav udtryk for, at de forstod, at det manglende akutberedskab var alvorligt.

Derfor mener styrelsen, at et påbud er tilstrækkeligt til, at afdelingen retter op på manglerne.

Hvis ikke påbuddet bliver efterlevet, straffes det med bøde.

Hvad undrer du dig over?