Bøderegn over bagerbutikker – fandt rottelort og bananfluer

Flere bagerier har gentagne gange overtrådt fødevarelovgivningen. Det har nu fået konsekvenser.

'Slå ikke større brød op, end du kan bage', lyder et gammelt ordsprog, der betyder, at man ikke skal gå i gang med et større projekt, end man kan overkomme at gøre færdigt.

Det har flere bagerbutikker bittert måttet erfare, efter Fødevarestyrelsen for nylig var på kontrolbesøg og afslørede stribevis af uhumske og uhygiejniske forhold.

Det har ført til sanktioner i form af sure smileys, bøder, et forbud og sågar også en politianmeldelse i en sagerne.

Kontrolbesøgene fandt sted i starten af juni måned i tre bagerbutikker, der, trods deres vidt forskellige geografiske beliggenhed, alle har det til fælles, at de har fået anmærkninger for overtrædelse af fødevarelovgivningen på tre ud af de sidste fire kontrolbesøg.

- Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger, skriver styrelsen i sine kontrolrapporter.

Et af de grelleste tilfælde er Bagergården på Stationstorvet i Albertslund. 

quote Når skuffer hives ud, er der mange bananfluer

Kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen

Her var Fødevarestyrelsen på besøg den 4.juni og gjorde flere opsigtsvækkende fund, der samlet set resulterede i, at styrelsen har politianmeldt bageriet.

- Gulv i lagerlokale ved indgangen til produktionsområdet fremstår med sorte belægninger af ældre snavs mellem fliser, skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport, hvor det yderligere står beskrevet, at også fryserummet var ikke var gjort tilstrækkeligt rent, og der lå ”gammelt sort snavs” i hjørnerne.

Mange bananfluer 

Også bananfluer viste sig at være et problem hos Bagergården.

Pladepudser fremstår ikke ren. Når skuffer hives ud, er der mange bananfluer. Børster og låg fremstår med et tykt lag gammelt snavs, skriver Fødevarestyrelsen, som desuden bemærker, at bageriets varevogn, som bliver anvendt til transport, fremstod ”beskidt”.

Ejeren havde ifølge kontrolrapporten følgende bemærkning:

- Jeg er presset, jeg kan godt se, her ikke er rent. Jeg overvejer at indkøbe varer fra et andet bageri, står der i rapporten.

Konditor i Køge blæste på forbud

Godt en halv times kørsel fra Albertslund var Fødevarestyrelsen den 9. juni på kontrolbesøg i et konditori i Køge, hvor den også var gal.

quote Under gulv ses der en bunke med en del fækalier, som vurderes at stamme fra rotte

Kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen

Coffee Shop i Konditoriet i Nørregade havde ved et kontrolbesøg cirka fjorten dage forinden fået forbud af Fødevarestyrelsen mod at bruge konditoriets lager i et skur i gården samt opbevare fødevarer i et område ved bagdøren, da det ikke var skadedyrssikret.

Forbuddet havde konditoriet dog tilsyneladende valgt at blæse på, for da Fødevarestyrelsen vendte retur, blev skurlageret stadig brugt til at opbevare fødevarer.  

Fandt en bunke rottelort

Men ikke nok med det, så blev der også fundet rottelort i skuret.

- Under overdækning lige bag ved bagdør står der fem kasser af ti kilo margarine på hylden og en kasse, som er åben med en pakke margarine, som er pakket i pergamentpapir. Den står på bord ovenpå køleinventar. Overdækningen er ikke skadedyrssikret. Der er direkte åben til gård, og lige foran hylde og køle inventar er en kloakrist. 

- I skur opbevares der fem plastikspande med låg, hvor der opbevares tørvarer uden yderlige emballage, og tre åbne poser med mel. Under en plastikpalle ses der en fækalie (lort, red.), som fremstår tør, og under gulv ses der en bunke med en del fækalier, som vurderes at stamme fra rotte, skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport.

Fødevarer skal destrueres

Som konsekvens fik Coffee Shop i Konditoriet i Nørregade en bøde og en sur smiley. Yderligere blev konditoriet pålagt at destruere de fødevarer, der havde været i risiko for at blive kontamineret af rotter.

Styrelsen besluttede desuden, at forbuddet mod, at konditoriet kunne benytte deres lager, fortsat skal gælde, indtil Fødevarestyrelsen ved et senere kontrolbesøg kan konstatere, om konditoriet har opfyldt betingelserne for ophævelse af forbuddet.

Det indebærer blandt andet, at Coffee Shop i Konditoriet i Nørregade skal gøre ordentligt rent og foretage både skadedyrsbekæmpelse og skadedyrssikring.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: "Vi får skadedyrssikret skuret og fjerner alle varer," står der i rapporten.

Snavs og indtørrede madrester

I Kongens Lyngby i Nordsjælland kostede det et bødeforlæg på 5.000 kroner til Patricks Bakery, da Fødevarestyrelsen under et kontrolbesøg den 2. juni konstaterede, at bageriets rengøring mildt sagt var mangelfuld.

- Hylder under bagerbord fremstår med gammelt indtørret snavs af madrester. Synligt gulv samt gulv under inventar fremstår meget snavset. 

- Lister i dør til kølerum i produktionslokale fremstår med brunt snavs, samt fremstår dør, vægge og hylder i kølerum i baglokalet meget snavset, skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport, som er en lang opremsning af det ene snavsede forhold efter det andet.

- Stik til bageplader samt bageplader fremstår med indtørret dej og krummer, der sidder fast. Stålvask samt stålbordplade i produktionslokale fremstår meget beskidt. 

- Træbordplade fremstår med indtørret dej og sorte pletter. Plastikbøtte med kerner fremstår med indtørret dejrester. Opvaskemaskinen fremstår meget snavset, lyder det i rapporten.

Mange huller i gulvet 

Også vedligeholdelsen i Patricks Bakery får kritik i rapporten.

- Følgende er konstateret: Gulv i produktionsområde fremstår meget slidt og med mange huller, ifølge virksomhedens vedligeholdelsesplan vil dette blive udbedret ultimo juli 2021, skriver styrelsen, der har givet Patricks Bakery anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg – heraf to sure smileys.

Patricks Bakery havde ifølge kontrolrapporten følgende korte bemærkning: "Det kan vi godt se," står der i rapporten.

TV 2 Lorry har rettet henvendelse til alle tre bagerier for at få en kommentar, men ingen af dem er vendt tilbage.