Albertslund Kommune vil ikke tjene penge på en lockout

Som den første kommune i landet har Albertslund vedtaget, at penge, kommunen sparer på løn under en eventuel lockout, fastfryses.

En omfattende lockout kan blive virkelighed om meget kort tid.

Og selvom den offentlige sektor vil være lammet, så vil der også være besparelser visse steder for kommunerne, eksempelvis i lønudgifter til de hjemsendte medarbejdere.

Men den løn der, i tilfælde af en lockout vil blive sparet, skal altså ikke bruges på alt muligt andet. I hvert fald ikke i Albertslund Kommune, der som den første i landet har vedtaget at fastfryse eventuelle sparede lønkroner i den sektor, hvorfra de er sparet.

- De penge der var allokeret til lærerlønninger, de skal blive i skoleområdet, siger Vivi Nør Jacobsen, suppleant i kommunalbestyrelsen for SF, til TV 2 Lorry.

Det er SF der stillede forslaget, og sammen med Socialdemokratiet, Alternativet, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre lykkedes det at få forslaget stemt i gennem.

Penge skal bruges på efteruddannelse

Vivi Nør Jacobsen forklarer, at de i SF synes, den danske model er lidt krøllet på nogle punkter, eksempelvis i den aktuelle lockout-situation:

- Styrkeforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager er ulige, fordi mens den ene lægger penge til side, så tømmer den anden pengekassen, siger hun til TV 2 Lorry.

Kommunalbestyrelsen i Albertslund har foreløbigt vedtaget forslaget og bedt forvaltningen om at lave et forslag til, hvordan eventuelt opsparede kroner fordeles efterfølgende. Men SF i Albertslund ved godt, hvordan de synes, pengene skal bruges.

- Vi har peget på efter- og videreuddannelse og vikardækning (efter en evt. lockout, red.), fordi det vil komme både personalet og de berørte borgere til gode. Det er en investering, som vil komme den offentlige sektor til gode, siger Vivi Nør Jacobsen.

I flere kommuner vil SF nu tage forslaget op: - Jeg ved at Frederiksberg kommune har forslaget oppe på mandag på deres dagsorden, siger Vivi Nør Jacobsen til TV 2 Lorry. Også i Lejre, Egedal, Hvidovre og Lyngby vil SF´s medlemmer af byråd og kommunalbestyrelser fremsætte forslaget inden den varslede lockout kan træde i kraft.