MEST SETE
AKTUELLE SERIER

SERIE | Royal Arena

13:39

Gang i Arenaen (8:8)


12:46

Thalidomid - Pillen der misdannede børn


28:48

En vild historie – piratskeletter, Saddams yacht og et tuneventyr (5:5)


SERIE | Sådanmark

28:00

Sådanmark


SERIE | Splash

14:15

Spektrum - Skatergymnasium i Malmö


SERIE | Motorsport

56:00

Søndagsræs: Euro Cup Pulling i Danmark 2016WEBDOK | Rejsen til Sydpolen

Læs artiklen herunder eller gå direkte til   WEBDOK

WEBDOK | Rejsen til Sydpolen

Læs artiklen herunder eller klik på det pink link og gå direkte til  WEBDOK


SENESTE PROGRAMMER


TV 2 Lorry er i dag meget mere end tv - vi er et regionalt mediehus. Vi holder borgerne opdateret gennem nyheder og i Lorry+, hvor du finder alle de programmer, indslag og historier, der samler folk og afspejler livet i vores sendeområde.

Det er vores ambition at give seerne flere historier og oplevelser, end vi selv kan finansiere, og derfor indgår TV 2 Lorry gerne samarbejdsaftaler. Nogle projekter og programrækker kræ;ver, at vi søger støtte fra fonde eller lignende bidragsydere. I andre tilælde indgår vi samarbejde med grupper, skoler, foreninger eller personer, som kan levere hele programrækker, der med Lorry+ som afsender kan deles med de 1,9 millioner mennesker, der bor i vores område.

Vi har blandt andet indgået samarbejde med både Ørestad Gymnasium og Københavns Tekniske Gymnasium HTX om produktion af ungdomsprogrammer. Begge skoler har en medielinje, og eleverne bruger det, de lærer til at producere ungdomsprogrammerne 'SPEKTRUM' og '90' til os. De unge laver tv til de unge, og TV 2 Lorry er mellemled og afsender.


Hvis du har en idé……
Hvis du en idé til et projekt eller et samarbejde, der kan finansieres eksternt og munde ud i en programrække, events og/eller webfællesskaber for borgerne i vores sendeområde, er du meget velkommen til at kontakte os på adressen:

TV 2 Lorry
Allégade 7-9
2000 Frederiksberg
Att.: Lorry+-redaktionen
Tlf. 3838 5555

Mail: Lorry+@tv2lorry.dk

Lorry+ RedaktionenNanna Andreasen,
(naan@tv2lorry.dk, direkte: 3838 5537).
Nanna Andreasen er redaktør på Lorry+. Nanna er blandt andet redaktør for programserien ”Helt Ærligt” og ungdomsprogrammerne ”90” og "SPEKTRUM".

Claus Bergmann,
(clbe@tv2lorry.dk, direkte: 3838 5517).
Claus Bergmann er redaktør på Lorry+. Claus er blandt andet redaktør for ”Viljen til Sejr” og ”Perspektiv”, som Lorry+ laver i samarbejde med hhv. On-Sport og Københavns Universitet.

Jens Rungø,
(jeru@tv2lorry.dk, direkte: 3838 5592)
Jens Rungø er redaktør på Lorry+ og er blandt andet redaktionens mand på trailere, spotproduktion og programplanlægning.